• Peterson-fabrikken i Moss ble i løpet av helgen vasket og stengt. Den har gjort Moss kjent for den stramme lukten av sulfat. For noen var «Mosselukta» til bry. For fagforeningsleder Bjørn Arild Hansen (gul hjelm) og mange andre var det lukten av penger. Jon Hauge, Aftenposten

Avskjed for grått papir

Tradisjonell industri forsvinner i skyggen av den sterkt voksende oljeindustrien. Peterson AS i Moss er siste bedrift i den lange rekken av nedleggelser i norsk treforedling.