Sterkt Petoro-halvår tangerer hele 2020

54 milliarder kroner til staten ble fasit etter at Petoro fremla sin rapport for andre kvartal. En økning på 20 milliarder fra første kvartal. - Feltene på sokkelen er gullgruven, sier Kristin Kragseth.

Økt produksjon på Johan Sverdrup er blant faktorene som bidro til et sterkt andre kvartal for Petoro.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Selskapet som forvalter statens andeler i olje- og gassvirksomheten har ikke vært skjermet for svingningene i markedet. De er partner på 36 felt og har eierandeler i nesten 200 lisenser. Grunnet lav olje- og gasspris ble 2020 Petoros svakeste år. Da ble fasiten en kontantstrøm til staten på 59 milliarder kroner.

I takt med resten av markedet er også Petoro på vei opp. Andre kvartal understreker dette og tangerer nærmest hele 2020. Petoro har pumpet inn 54 milliarder kroner til Oljefondet så langt i 2021.

Ikke bare tangerer Petoro nesten hele fjoråret, de dobler seg i forhold til første kvartal i år. Da satt man to streker under 26 milliarder kroner. Dette skyldes kraftig økning i priser og økt etterspørsel, heter det i kvartalsrapporten.

– Det er det høyeste resultatet siden første halvdel av 2019. Det viser at næringen fortsatt er stor og sterk. Vi har også en god og solid drift. Oljeprisen hadde ikke betydd mye om driften ikke var god, sier den ferske Petoro-sjefen Kristin Kragseth til Aftenbladet/E24.

– Vi ser at aktiviteten i verden går opp, det gjør også energiforbruket. Det hjelper også at Opec setter begrensninger på oljeproduksjonen, legger hun til.

Den ferske Petoro-sjefen merker at oljebehovet er på vei opp igjen.

– Gullgruven

Hun kom inn som Petoro-sjef i juni etter å ha takket ja til jobben i desember. Som veteran i bransjen vet hun å fremheve verdien av arbeidet.

– Det er viktig å tenke på at det vi har i de eksisterende feltene på sokkelen er gullgruven. Vi må utnytte infrastrukturen vi har maksimalt til å utvinne gjenværende reserver, samt passe på den solide driften som sikrer inntekter for nye prosjekter og fortsatt gode tall til AS Norge, påpeker Kragseth.

For å understreke poenget hennes tar hun frem et ark. Det er statsbudsjettet for 2021. Under posten for Høyere utdanning, forskning og fagskoler har hun markert med tusj. Denne posten utgjør nemlig en utgift på 54 milliarder kroner. Altså det samme Petoro har bidratt med i andre kvartal.

– Jeg mener vi fortsatt skal produsere olje og gass i Norge. En god grunn for det ser du i resultatet av vårt andre kvartal. 54 milliarder rett til AS Norge som vi kan bruke til det våre folkevalgte vil prioritere, eller direkte oversatt; til et budsjett for utdanning og forskning., slår hun fast.

– Med de milliardene kunne vi også kjøpt 34 av Erling Braut Haaland, skyter Kragseth inn med glimt i øyet.

Hun fremhever norsk olje- og gassproduksjon som verdensledende. I tillegg påpeker hun at det norske markedet er forberedt på omstillingen som er i gang.

– Vi har kompetanse, erfaring og inntekter som gjør dette skiftet mulig, sier hun.

– Må regne med volatilitet fremover

I kvartalsrapporten peker Petoro særlig på de sterke gassprisene. Dette skyldes kald vinter som førte til tømte gasslagre i Asia og Europa. Ettersom de må fylles opp igjen venter Kragseth at både gassmarkedet vil holde seg sterkt fremover. Det samme gjelder for oljen.

– Jeg forventer at driften forblir sikker og stabil. Vi forventer også gode priser, på kort sikt. Jeg har jobbet i bransjen i 30 år. Det var større forutsigbarhet før. Verden har blitt veldig kompleks og liten. For oss i Petoro blir det viktig å maksimere de ressursene vi forvalter. Men jeg tror vi må regne med volatilitet i prisbildet fremover, slår hun fast

Hun snur seg mot økonomidirektør Jonny Mæland som gjerne kommer med noen presiseringer. Han regner med at tredje kvartal vil understreke bedringen i markedet, men han tar også forbehold.

– Det er vanskelig å spå. Vi har Opec, pandemien, amerikansk skiferolje og gassledning fra Russland som er usikkerhetsmomenter, slår Mæland fast.

Selv om olje- og gassprisene er avgjørende for arbeidet deres vet de at de kan lite gjøre med den. Da behøver man heller ikke å tenke veldig over den.

– Vi kan sikre god drift og tenke langsiktig. Det er dette vi skal fokusere mest på, sier hun og legger til;

– Det er en utrolig kjekk og viktig næring å være i. Vi skal være stolte av den jobben vi har gjort, og så skal vi aktivt bidra til å finne gode løsninger for fremtiden. Det er veldig gøy å kunne levere slike resultater til AS Norge. Vi skal fokusere på det vi kan gjøre noe med, sier hun avslutningsvis.

Rapporten viser at produksjonen var på 996.000 fat oljeekvivalenter per dag. Dette er 17.000 mer enn samme periode i fjor. Dette skyldes høyere gassuttak på Troll og Oseberg, mye takket være en høy gasspris.

I kvartalsrapporten fremkommer det at det er registrert tre alvorlige hendelser i kvartalet. En nedgang fra 12 samme periode i fjor.

Publisert: