Bedre rater for Solvang

Solvang-rederiets resultatet første halvår endte på 2,4 millioner kroner før skatt, mot 3,4 millioner kroner i fjor. Inntektene økte fra 8,7 millioner til 11,1 millioner kroner.