Delphi dominerer fondsbarometeret

Delphi Fonds— forvaltning har sikret seg topp-plasseringen både på den lange og den korte listen i Fondsbarometeret. God evne til å finne kometaksjer er hovedgrunnen.