Oppgjøret betyr lite for renta

LOs sjeføkonom Stein Regård mener at lønnsoppgjøret bør ha liten innvirkning på renta.