Mistanke om kugalskap hos 53 kyr

Norske veterinærar undersøkte 53 kyr på grunn av mistanke om kugalskap (BSE) i fjor. 11 av kyrne var frå Rogaland og Agder.