Smedvig-advokat: Esso er illojal og hensynsløs

Lederen av Smedvigs advokatteam, Jørgen Lund, karakteriserte i retten i går Esso som organisert, planlagt illojal og hensynsløs.