• Kristine Meek ga seg selv fem år da hun begynte i Telenor. Den grensen utsetter hun stadig, fordi hun har fått spennende oppgaver underveis. For Harald Stavn har jevnlige utfordringer vært årsaken til at han har blitt værende i Telenor i 40 år. Stein Bjørge

Eldre blir, yngre skifter jobb

Harald (60) har jobbet 40 år på samme sted. Kristine (36) har skiftet jobb jevnlig. Arbeidsgivere må gjøre stadig mer for å holde på talentene fra «generasjon Y», mener rekrutteringssjef.