Investeringsavgiften beholdes

Investeringsavgiften opprettholdes, selv om mange trodde den ville bli avviklet når det nå blir moms på tjenester.