Felleskjøpet kuttar inntil 80 årsverk

Det bondeeigde samvirkeforetaket Felleskjøpet Rogaland Agder skal rasjonalisera bort inntil 80 av dagens 355 årsverk.