Påstand om ubetinget fengsel for to Forus Trelast-tiltalte

Aktor la i går ned påstand om to måneders ubetinget fengsel for de to hovedtiltalte i Forus Trelast-saken. Forsvarerne mener at den trege etterforskning mangler sidestykke i europeisk rettshistorie.