• Øyvind Lorentzen og Ellinor Svela i Studentsamskipnaden i Stavanger foran skiltet som viser hvor mange studenthybler det er samlet inn penger til foreløpig. Helene Andreassen

Foreløpig 13 millioner kroner til studentboliger på dugnad

Målet er 50 millioner kroner, og så langt er det kommet inn 13,25 millioner kroner fra næringslivet til nye studentboliger.