Nedgang i detaljhandel

Detaljomsetningen har vist nedgang både i august og september.