For vanskelig å klage

BI-forsker Terje I. Våland mener at mange butikker ikke tar kunden på alvor, og setter opp barrierer slik at reklamasjon blir et ork. Han mener butikkene selv vil tape på lengre sikt.