Nor-Cargo samles i Risavika

Til sommeren flytter Nor-Cargo fra Sandnes og Forus til Norsea-basen. Dermed styrkes målsettingen om en nasjonal sentralhavn i Risavika.