Glede over Ekofisk- prosjekt

De ansatte på Ekofisk mottok i går budskapet om Phillips store investeringsprosjekt med behersket glede. For som leder av Ekofisk-komiteen, Harald Sjonfjell, sier: