Studenter trives best i lukkede studier

Studenter som går på åpne studier har flest studieproblemer og opplever minst fagtilhørighet og trivsel.