Åsgard B sprekker igjen

Åsgard B-plattformen sprekker på nytt. Regningen er nå oppe i 12,2 milliarder kroner, 3,8 milliarder mer enn opprinnelig budsjettert.