• Arbeidsgiver kan kreve at permisjonen skal forskyves med to uker da varselet er gitt to uker for sent. Colorbox

Kan hun bare utvide permisjonen?

Aftenbladets ekspert svarer.