Krever at fast ansatte får bli

Fagforeningene i Statoil krever omstilling av fast ansatte slik at de kan overta plassen til innleide arbeidstakere i selskapet.