Pris for dataprogram som forutser brønnforstoppelse

Et dataprogram som forutser dannelse av saltavleiringer i oljebrønnene, kan spare oljeindustrien for enorme driftsutgifter. Oppfinneren, Terje Østvold fra Stavanger, hedres nå med Statoils forskerpris.