Sauda drøftar industripoltikk

SAUDA: Sjølv om Eramet Norway er nøgde med avgift-bortfallet i budsjettforliket, vil konsernet no prøva å røyka ut styresmaktene sine innerste tankar om den kraftkrevjande industrien, dersom slike finst.