Ingenting å dele i Kurant-boet

Det blir ingenting å fordele på kreditorene til konkursrammede Kurant. De kommer til å tape over 22 millioner kroner.