Rustet til kamp

En omstillingens vind feier gjennom IVAR-bygget på Forus. Jærkommunenes felles selskap innen vann— forsyning, avløp og renovasjon vil bli best på sitt felt her i landet.