Lang natts ferd mot streik?

Da innspurten i stats— og kommuneoppgjøretstartet torsdag ettermiddag, sto riksmeklingsmann Reidar Websterforan en av sine lengste netter og største utfordringer.