Farstad bygger hos Simek

Farstad Supply AS har kontrahert et 90 meter langt forsyningsskip hos Simek i Flekkefjord.