- Slutt for distriktsjordbruk

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene vil innebære en rasering av distriktsjordbruket, mener Norsk Bonde— og Småbrukarlag.