Tror renta vil holdes lav lenge

Økonomiske eksperter tror det kan gå lang tid før renta settes opp. Den delen av prisveksten som renta styres etter, har vært lavere enn forventet de siste tolv månedene.