HiS ønsker nye logo-forslag

Negative reaksjoner til de fire opprinnelige logo-forslagene gjørat Høgskolen nå inviterer til en ny, åpen konkurranse om logo fordet kommende Universitetet i Stavanger.