Litt ned for Kverneland

Kverneland Group hadde et litt svakere resultat i de tre første månedene av 2004 enn det rekordhøye 1. kvartal 2003.