Solstad tener på høge skipsratar etter streiken

Mange boreriggar skulle flyttast samtidig like etter at riggstreiken var avblåst. Dermed spratt prisane for leige av store anker— handteringsfartøy i vêret.