Senter for grønn gass i Risavika

Forsknings— og gassmiljøet i Rogaland går sammen om et storskala testsenter for gass i Risavika. Det blir gass inn, og miljøteknologi og CO2 ut.