LOs helikopterutvalg: - Bodø-flyttingen er rene galskap

— Den foreslåtte flyttingen innen Avinor av trafikkovervåkingen av helikopterflygingene i Nordsjøen, er rene galskapen, sier Ketil Karlsen som er leder av LOs helikopterutvalg, til Aftenbladet.