Innovasjon skaper arbeid i Rogaland

Bedrifter som investerer i forskning, utvikling og innovasjonforventer gjennomgående høyere omsetnings— og sysselsettingsvekstenn næringslivet for øvrig. Dette slår positivt i Rogaland.