Næringslivet har skapt hotellvekst på sju prosent

Hotellene i Sandnes og Stavanger leide ut 7 prosent flere rom i juni i år. Men verken turister eller konferansedeltakere skal ha takken.