Såkorn-fond på utkikk

Såkorninvest er på jakt etter nye bedrifter å satse penger på.