Krever løsning med Ap

Regjeringen vil strekke seg svært langt for å få til et pensjonsforlik med Arbeiderpartiet før valget 2005.