Dansk dynamitt på norsk sokkel

Det blir ikke lett for staten å kjøpe Ormen-andelene foran nesa på et nytt, lite selskapsom vil satse stort i et oljeland på nedtur.