Eiendomsskatt på landsbygda

Kommunene tar årlig inn 3 milliarder kroner i eiendomsskatt.Regjeringen vil fjerne kravet om at eiendomsskatt bare skal gjeldebyer og tettbygde strøk.