- Vikarbyråene er veien å gå

Mari Tjetland var ferdig utdannet fra Høgskolen i Stavanger (HiS) i2002 etter å ha gått tre år på økonomi og administrasjon. Et stramtarbeidsmarked gjorde at hun valgte å benytte seg av vikarbyråetManpower.