Ormen Lange sikrer investeringene på sokkelen

Ufattelige 65,9 milliarder kroner går med for å bygge ut landanlegg og gassrør fra Norges nest største gassfunn, Ormen Lange.