Industrilederne mer optimistiske

Optimismen er på vei tilbake i norsk industri. Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer viser at industriledernes generelle bedømmelse av utsiktene på kort sikt er stadig mer optimistiske.