Flertall for begrenset eierskap

Mediekonsernet Schibsted ASA skal slite for å overbevise stortingsflertallet om at det ikke bør innføres strengere grenser for hvor stor del av medie-Norge én aktør kan eie.