Sikkerhet er mer enn regler

Ulykker skjer på arbeidsplassene, tross regler og håndbøker. Sånn går det når man ikke lever som man lærer.