Handikappede får skoletilbud

Rundt påske begynner arbeidet med å tilrettelegge deler av Time videregående skole for multihandikappede elever.