• FOTO: Kristian Jacobsen

Kompromissforslag i universitetsstriden