Rød-grønne krever mer

Eierskapsmeldingen til næringsminister Odd Eriksen (Ap) avgjør langt på vei om de rød-grønne spiller fallitt i næringspolitikken.