Lover flytting til Bodø

Den nye luftfartsdirektøren, Otto Lagarhus fra Sand i Suldal, tar det som en æressak å gjennomføre stortingsvedtaket om å flytte Luftfartstilsynet til Bodø.