Lyse senker strømprisen med 15 øre

Lyse senker strømprisen med 15 øre. Fra 10. februar koster en kilowattime 73,7 øre.