Og bakom synger oljepumpene

USAs oljebrønner er i ferd med å tørke opp og landet blir stadig mer avhengig av import. Ingen steder er oljen billigere å pumpe opp enn i Irak, som trolig har en firedel av verdens samlede oljeressurser.